Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu oraz Regulaminu Komisji Oceny Projektów - 26.07.2017 r.

Informujemy o aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPWM.09.02.00-IZ.00-28-002/17 oraz załącznika nr 13 do Regulaminu konkursu tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

Przyczyną zmian ww. dokumentów jest aktualizacja Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z 6 marca 2017r., w związku z tym zmianie ulega sposobu dokonywania oceny wniosków (oceny formalno-merytorycznej) polegającej na odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów formalnych przez 2 Pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 Pracownika IOK, oraz odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów merytorycznych przez 2 Ekspertów i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 Eksperta, zmianie ulega również metodologia wyliczania punktacji w projekcie.

Z uwagi na wprowadzone zmiany, podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 13 Regulaminu KOP.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 25.07.2017r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 25.07.2017 r.

2017-07-26

Regulamin Komisji Oceny Projektów - obowiązuje od 25.07.2017 r.

2017-07-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS