Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 16 sierpnia 2017 r.

Czy w ramach podziałania 2.3.2. dopuszczalne jest partnerstwo, w ramach którego partnerowi nie zostaną przydzielone żadne zadania w ramach kosztów bezpośrednich, a jego rolą będzie wsparcie w zakresie zarządzania projektem i rekrutacji?

 

Partnerstwo musi być zawierane zgodnie z Regulaminem konkursu, który zakłada współpracę na każdym etapie realizacji projektu.

W związku z tym, że partnerstwo oznacza współpracę między podmiotami w tak ścisłym zakresie/ zależności, tj. wspólne przygotowanie WOD, uzgodnienie wzajemnych relacji (podział obowiązków i odpowiedzialności) oraz wspólna realizacja projektu, w tym zarządzanie, należy przeanalizować zasadność podejmowania partnerstwa lub stworzyć współpracę opartą o odpowiedni podział obowiązków na wszystkich jej etapach.

Więcej szczegółów w Regulaminie konkursu. pkt 3.2.2. str. 16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.