logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Plan ewaluacji RPO WiM 2014-2020

VI aktualizacja Planu ewaluacji RPO WiM 2014–2020

21 grudnia 2021 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na mocy Uchwały 387/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21.12.2021 r. zatwierdził zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

--------------------------------------------------------------------------------------

V aktualizacja Planu ewaluacji RPO WiM 2014–2020

11 grudnia 2020 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na mocy Uchwały 378/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.12.2020 r. zatwierdził zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

--------------------------------------------------------------------------------------

IV aktualizacja Planu ewaluacji RPO WiM 2014–2020

10 grudnia 2019 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na mocy Uchwały 347/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10.12.2019 r. zatwierdził zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

--------------------------------------------------------------------------------------

III aktualizacja Planu ewaluacji RPO WiM 2014–2020

12 grudnia 2018 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na mocy Uchwały 318/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12.12.2018 r. zatwierdził zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

--------------------------------------------------------------------------------------

II aktualizacja Planu ewaluacji RPO WiM 2014–2020

4 grudnia 2017 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na mocy Uchwały 251/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4.12.2017 r. zatwierdził zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

--------------------------------------------------------------------------------------

I aktualizacja Planu ewaluacji RPO WiM 2014–2020

16 grudnia 2016 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na mocy Uchwały 164/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.12.2016 r. zatwierdził zaktualizowany Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan ewaluacji RPO WiM 2014–2020 zatwierdzony

Główne cele i zadania Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, jego zakres i ramy wdrażania zostały określone zgodnie z art. 114 pkt 1 rozporządzenia ogólnego oraz Wytycznymi w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014–2020. Plan Ewaluacji RPO WiM 2014–2020 jest dokumentem strategicznym dla prowadzenia procesu ewaluacji RPO WiM 2014–2020. Plan obejmuje:

  • cel i zakres ewaluacji w latach 2014–2020;
  • rodzaje ewaluacji realizowanych w RPO WiM 2014–2020;
  • podmioty zaangażowane w proces ewaluacji i ich rolę;
  • sposób realizacji badań;
  • wykorzystanie i upowszechnianie wyników ewaluacji;
  • zasoby niezbędne do realizacji procesu ewaluacji RPO WiM 2014–2020;
  • badania przewidziane do realizacji w RPO WiM 2014–2020 (Ramowy Plan Badań Ewaluacyjnych).

Plan ma dla programu charakter dokumentu ramowego wskazującego sposób zapewnienia realizacji obowiązków ewaluacyjnych. Jego zadaniem jest stworzenie ram koordynacji procesu ewaluacji na poziomie RPO WiM 2014–2020. Najważniejszym wyzwaniem procesu ewaluacji programu jest natomiast zagwarantowanie dostarczania odpowiedniej jakości wyników prac ewaluacyjnych oraz zapewnienie jego integracji z procesami programowania i wdrażania RPO WiM 2014–2020.

22 stycznia 2016 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na mocy Uchwały 61/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 22.01.2016 r. zatwierdził Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.