logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Raporty z ewaluacji RPO WiM 2014-2020

Pliki do pobrania

Ocena wpływu RPO WiM 2014–2020 na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego

2021-08-25

Ewaluacja RPO WiM 2014–2020 w kontekście rozwoju i wykorzystania e-usług w województwie warmińsko-mazurskim

2021-07-22

Ewaluacja RPO WiM 2014–2020 w kontekście poprawy efektywności energetycznej oraz budowania gospodarki niskoemisyjnej w województwie warmińsko-mazurskim

2021-04-21

Ewaluacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2014–2020

2020-07-14

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego

2019-10-11

Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny instrumentów finansowych wdrażanych ramach RPO WIM 2014–2020

2019-10-09

Badanie ewaluacyjne „Ewaluacja ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”

2019-10-08

Badanie ewaluacyjne „Wpływ interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim”

2019-06-28

Badanie ewaluacyjne „Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.”

2019-01-04

Badanie ewaluacyjne „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020"

2017-03-24

Badanie ewaluacyjne „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier"

2017-03-01

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2016-04-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.