Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu i załączników – 29.08.2017 r.

Przyczyną zmiany Regulaminu konkursu dokumentu jest aktualizacja Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014–2020 z 6 marca 2017 r. oraz potrzeba dostosowania Regulaminu konkursu oraz Regulaminu KOP do zapisów dokumentacji, składającej się na system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W związku z tym zmianie ulega sposób dokonywania oceny wniosków (oceny formalno-merytorycznej) polegającej na:

  • odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów formalnych przez 2 pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 pracownika IOK
  • oraz odstąpieniu od oceny każdego z kryteriów merytorycznych przez 2 ekspertów i zastąpieniu jej oceną dokonywaną przez 1 eksperta.

Zmianie ulega również sposób wyliczania punktacji w projekcie. Zmiany wiążą się z przyspieszeniem wdrażania RPO WiM 2014–2020. 

 

Zmianie ulegają również załączniki do Regulaminu konkursu:  

  • nr 6 – Wzór karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (obligatoryjnych),
  • nr 13 – Regulamin Komisji Oceny Projektów (KOP), który określa organizację, tryb oraz zasady oceny wniosków KOP.

Zmiany Regulaminu konkursu, które obowiązują od 28 sierpnia 2017 r., nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulaminu konkursu

2017-08-29

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów formalnych

2017-08-29

Załącznik nr 13 Regulamin Komisji Oceny Projektów

2017-08-29

Uchwała

2017-08-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS