Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie oceny kryteriów formalno-merytorycznych - 19.09.2017 r.

11 września 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia o 53 dni kalendarzowe terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków w ramach konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi  priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych zgodnie z §11 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16.

Uwarunkowane jest to dużą liczbą wniosków przypadającą na poszczególnych ekspertów, obszerną dokumentacją przedłożoną ekspertom do oceny (często na jeden projekt przypadało po 6 skomplikowanych audytów energetycznych) oraz opóźnieniami w dostarczaniu kart oceny.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców  oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 11.09.2017 r.

2017-09-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS