Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej - 25.09.2017 r.

W związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, Instytucja Zarządzająca RPO WiM podjęła decyzję o wydłużeniu terminu oceny merytorycznej do 09.10.2017 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS