Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zwiększenie alokalcji - 27.09.2017 r.

Informujemy o zmianie w Ogłoszeniu o konkursie oraz zmianie Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), zmiany dotyczą zwiększenia alokacji w ramach przedmiotowego konkursu do kwoty 28 522 897,27 zł.

Zwiększenie alokacji umożliwi zakontraktowanie wszystkich wniosków, które znajdują się na Liście ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny.

Wskazania wymaga, iż w myśl §6 ust. 5 Regulaminu konkursu nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/17: „Po rozstrzygnięciu konkursu, IZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie”.

Przedmiotowe zmiany, zgodnie z ustawą wdrożeniową nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany obowiązują od 27 września 2017 r.

Pliki do pobrania

Uchwała Zarządu

2017-09-27

Regulamin konkursu - obowiązuje od 27.09.2017 r.

2017-09-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.