Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 23 października 2017 r.

Pytanie
Czy w ramach konkursu z poddziałania 1.3.5 mogę ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia i nagrań produktu?

 

Odpowiedź
Przedmiotem dofinansowania projektów w ramach poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP jest zakup usług doradczych i szkoleniowych, a także usług związanych z internacjonalizacją firmy (tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych), które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej  przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju.
 „Tłumaczenia i nagrania produktu” nie wpisują się w zakres wsparcia przewidziany w ramach poddziałania 1.3.5.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS