Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 25 października 2017 r.

Pytanie

Czy 18 miesięcy w projekcie mają trwać zajęcia np. zajęcia językowe dla jednej grupy, czy ogólnie zajęcia językowe mają być prowadzone przez 18 miesięcy, ale dla różnych grup (np. w trybie jedna kończy, druga zaczyna)? Czy jedna grupa ma trwać 18 miesięcy?

Odpowiedź

Wnioskodawca powinien przewidzieć uczestnictwo każdego dziecka przez 18 miesięcy w min. 2 rodzajach zajęć, każde muszą być realizowane przez okres co najmniej 18 miesięcy. Biorąc pod uwagę definicję przedmiotowego kryterium, podejście takie ma na celu poprawę rezultatów procesu kształcenia poprzez realizację systematycznych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności w projekcie. Dopuszczalny jest krótszy udział dziecka w danych zajęciach, np. w przypadku dzieci 6 letnich, które po roku edukacji przedszkolnej opuszczą przedszkole, niemniej jednak każdorazowo taka sytuacja powinna zostać odpowiednio uzasadniona w treści wniosku i jednocześnie będzie podlegała ocenie biorąc pod uwagę powyższe. Zaproponowane przez Wnioskodawcę rozwiązania, które stanowiłyby wyłączenie reguły dotyczącej realizacji dla każdego dziecka min. 2 rodzajów zajęć, z których każde realizowane jest przez co najmniej 18 miesięcy, również  każdorazowo muszą być uzasadnione we wniosku.

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS