Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat Instytucji Zarządzającej

Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dotyczący potrzeby uwzględniania we wnioskach o dofinansowanie projektów kwestii zmian klimatu, łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe

Na stronie internetowej www.klimada.mos.gov.pl udostępniony został „Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” opracowany przez Ministerstwo Środowiska.

Poradnik przedstawia zbiór wskazówek i zasad mających pomóc Wnioskodawcom w przygotowaniu projektów w zakresie zagadnień dotyczących adaptacji, łagodzenia zmian klimatu oraz odporności na klęski żywiołowe.

Ww. dokument określa metodologię obliczeń uwzględniającą zagadnienia klimatyczne w procesie przygotowania projektów na etapach:

  • oceny oddziaływania na środowisko,
  • analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięć,
  • analizy ryzyka przedsięwzięć,
  • analizy opcji przedsięwzięć - wariantów, uwzględniających m.in. wpływ na klimat i zmian klimatu na projekt/przedsięwzięcie oraz jego wrażliwość/podatność na klęski żywiołowe.

Poradnik nie stanowi źródła prawa, a zawarte w nim informacje nie mają charakteru wiążącego.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.