Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci. Są to specjaliści w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie.

Wybór ekspertów

Instytucja Zarządzająca zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach danego programu, a także organizuje nabór kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji. Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza instytucja organizująca konkurs.

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów. Zostaje nim w momencie podpisania umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.


Poniżej lista kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Pliki do pobrania

Wykaz kandydatów na ekspertów

2023-09-20

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Załącznik nr 1 z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Załącznik nr 2 z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Załącznik nr 3 z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Załącznik nr 4 z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Załącznik nr 5 z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Załącznik nr 6 z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Załącznik nr 7 z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Załącznik nr 8 z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Załącznik nr 9 z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Załącznik nr 10 z 30.03.2020 r.

2020-03-31

Aktualizacja danych kandydatów na ekspertów – wzór

2017-10-30

Regulamin naboru z 25.03.2019 r. (wersja archiwalna)

2019-03-26

Regulamin naboru z 27.02.2018 r. (wersja archiwalna)

2018-02-27

Regulamin naboru z 19.07.2017 r. (wersja archiwalna)

2017-07-19

Regulamin naboru z 5.05.2017 r. (wersja archiwalna)

2017-05-05

Regulamin naboru z 17.08.2016 r. (wersja archiwalna)

2016-08-17

Regulamin naboru z 16.05.2016 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Regulamin naboru z 25.02.2016 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Regulamin naboru z 15.09.2015 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Regulamin naboru z 1.09.2015 r. (wersja archiwalna)

2016-05-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.