Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Dowiedz się o instytucjach w Programie

Instytucja Zarządzająca

Jest odpowiedzialna za skuteczne zarządzanie i wdrażanie Programu, za przestrzeganie oraz stosowanie regulacji i zasad.

Instytucje Pośredniczące

Instytucja Zarządzająca powierza części swoich obowiązków do Instytucji Pośredniczącej.

Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzajacej. 

Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie powoływani mogą być eksperci.

Instytucja Finansująca

Województwo warmińsko-mazurskie i Bank Gospodarstwa Krajowego realizują projekt „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie". Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.