Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Instytucje Pośredniczące

Instytucja Zarządzająca powierza części swoich zadań do wykonania Instytucjom Pośredniczącym. Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany zakres obowiązków. Nadal jednak Instytucja Zarządzająca pozostaje odpowiedzialna za realizację całego programu.

Instytucje Pośredniczące RPO WiM 2014-2020 to:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
tel.:  89 522 79 55
faks: 89 522 79 01
e-mail: olwu@up.gov.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie wdraża działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy, aktywizacji zawodowej oraz mobilności pracowników w ramach osi X Regionalny Rynek Pracy.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II  1
10-101 Olsztyn
tel.: 89 527 31 11
faks: 89 535 15 58
e-mail: bok@olsztyn.eu

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna uczestniczą w wyborze do dofinansowania projektów objętych strategią ZIT Olsztyna.

 

Instytucja Pośrednicząca „Przedsiębiorczość” 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie

Plan Generała Józefa Bema 3

11-041 Olsztyn

tel.: 89 521 12 50

fax: 89 521 12 60

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

 

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie powierzono wykonanie zadań w zakresie części osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur w ramach:

Działania 1.2. Innowacyjne firmy:

    Poddziałanie 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw,
    Poddziałanie 1.2.2. Współpraca biznesu z nauką;

Działania 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości):

   Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju;

Działania 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja:

   Poddziałanie 1.4.2. Pakietowanie produktów i usług – Schemat A oraz B,
   Poddziałanie 1.4.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP,
   Poddziałanie 1.4.4. Internacjonalizacja MŚP;

Działania 1.5. Nowoczesne firmy:

   Poddziałanie 1.5.1. Wdrożenie wyników prac B+R,
   Poddziałanie 1.5.2. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

 

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.