Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Instytucja Finansująca

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa jako wsparcie dla przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego.
 

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w wyniku rozstrzygnięcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego zamówienia publicznego nowe wsparcie pożyczkowe, kierowane do firm z branż najbardziej pokrzywdzonych w wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, wkrótce będzie dostępne w 3 instytucjach:

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa to pożyczka kierowana do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy skutki pandemii odczuli szczególnie negatywnie (branża HoReCa oraz podmioty działające w ramach inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Żywność wysokiej jakości”). Wsparcie udzielane będzie firmom działającym na rynku dłużej niż 3 lata i wymagającym zmiany modelu biznesowego oraz sposobu prowadzenia procesów w firmie w zakresie:

  • Inwestycji związanych z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych w tym, m.in. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu, maszyn,urządzeń, zakup środków trwałych, procesy i narzędzia teleinformatyczne.
  • Aktywów obrotowych (zapasy, towary, materiały, produkty gotowe, półprodukty, produkty w toku, zaliczki na dostawy krótkoterminowe).

Inwestycje finansowane pożyczką mają na celu wspieranie poprawy potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i ich zdolności dostosowania się do nowych warunków rynkowych, a udział części obrotowej (wydatków na aktywa obrotowe) w przedsięwzięciu może stanowić do 50% pożyczki ogółem.

 

Czym są instrumenty finansowe?

Poznaj ich rodzaje

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa

Sprawdź dla kogo jest przeznaczona

Pożyczka płynnościowa

Wsparcie obrotowe dla mikro-, małych i średnich firm Warmii
i Mazur, przeznaczone na minimalizowanie skutków epidemii COVID-19

Pożyczka rozwojowa

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju

Pożyczka inwestycyjna z premią

Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego

Poręczenie

Wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorstw inwestujących, m.in. w maszyny i sprzęt produkcyjny, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, innowacje produktowe i procesowe

Wejście kapitałowe

Nowoczesna forma wsparcia

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.