Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Człowiek 4.0. Empatia. Nauka. Technologia – konferencja o nowoczesnym nauczaniu
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Instytucja Finansująca

Województwo warmińsko-mazurskie i Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z instytucjami finansującymi, wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizując projekt pod nazwą „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie". Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z Pożyczki Rozwojowej, Pożyczki Inwestycyjnej z Premią, Wejścia Kapitałowgo oraz Poręczenia. Zaletą skorzystania ze wsparcia z projektu „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie” jest stałe, atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji i opłat oraz prosty sposób jej udzielenia.

Na koniec sierpnia 2019 r., w ręce przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego trafiło ponad 81 mln złotych w formie pożyczek. Wsparliśmy ponad 400 firm z naszego regionu, w tym więcej niż 120 to podmioty nowe na rynku.

Pożyczka rozwojowa

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju.

Pożyczka inwestycyjna z premią

Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Poręczenie

Wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorstw inwestujących, m.in. w maszyny i sprzęt produkcyjny, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, innowacje produktowe i procesowe

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS