Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Instytucja Finansująca

W odpowiedzi na potrzeby firm dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o dofinansowaniu nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorstw – Pożyczki Płynnościowej.

28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował Strategię Inwestycyjną Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 r., przeznaczając blisko 31 mln zł na Pożyczkę Płynnościową poprawiającą sytuację finansową firm odczuwających skutki epidemii COVID-19. Pożyczka ma na celu wspomaganie utrzymania firm i miejsc pracy.

Pożyczka Płynnościowa to wsparcie obrotowe udzielane na zasadach pomocy de minimis skierowane do mikro-, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego*. Przedsiębiorcy z pozyskanych środków będą mogli pokryć m.in.:  

 • opłaty ZUS,
 • koszty wynajmu,
 • wynagrodzenie pracowników,
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • zobowiązania handlowe,
 • nakłady inwestycyjne konieczne do adaptacji firmy do nowych warunków rynkowych.

Warunki finansowania Pożyczki Płynnościowej:

 • 0% prowizji za jej udzielenie,
 • brak dodatkowych opłat,
 • od 0,28% oprocentowanie (uzależnione od stopy bazowej**),
 • kwota pożyczki do 200 tys. zł,
 • całkowity okres spłaty do 6 lat,
 • karencja kapitałowo-odsetkowa do 12 miesięcy,
 • wakacje kredytowe (kapitałowo-odsetkowe lub kapitałowe) do 12 miesięcy.

Więcej szczegółów ze wskazaniem, gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę, już wkrótce.

 

* MŚP, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami wybuchu pandemii i nie były w trudnej sytuacji finansowej przed 31 grudnia 2019 r.

** Stopa bazowa służy do określenia poziomu stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak, m.in. pożyczki. Obowiązuje przez okres jednego roku kalendarzowego. Aktualna stopa bazowa wynosi 1,84% i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

 

 

Województwo warmińsko-mazurskie i Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z instytucjami finansującymi, wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizując projekt pod nazwą „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie".
W jego ramach można skorzystać z Pożyczki Rozwojowej, Pożyczki Inwestycyjnej z Premią, Wejścia Kapitałowego oraz Poręczenia.

Zaletą skorzystania ze wsparcia w projekcie „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie” jest stałe, atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji i opłat oraz prosty sposób wnioskowania o wsparcie.

Do połowy października  2019 r., do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego trafiło blisko 94 mln złotych w formie pożyczek. Wsparliśmy ponad 445 firm z naszego regionu, w tym ponad 135 podmiotów nowych na rynku.

 

Czym są instrumenty finansowe?

Poznaj ich rodzaje

Aktualności

Sprawdź co nowego słychać

Pożyczka rozwojowa

Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju.

Pożyczka inwestycyjna z premią

Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Poręczenie

Wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorstw inwestujących, m.in. w maszyny i sprzęt produkcyjny, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, innowacje produktowe i procesowe

Wejście kapitałowe

nowoczesna forma wsparcia

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS