Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pożyczka płynnościowa

23 listopada 2020 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 15 mln zł na Pożyczkę Płynnościową w ramach RPO WiM 2014-2020.

Do tej pory Samorząd Województwa przekazał na Pożyczkę Płynnościową blisko 31 mln zł. Umowy pożyczkowe o wartości  26,5 mln zł podpisało już 160 firm. Kolejne 15 mln zł już wkrótce będzie dostępne dla przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego.

Przeznaczenie pożyczki oraz jej warunki pozostają bez zmian. Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać ją m.in. na opłacenie składek ZUS, kosztów wynajmu, wynagrodzeń pracowników czy zobowiązań handlowych i kosztów publiczno-prawnych. Maksymalna wartość pożyczki to 400 tys zł. Wsparcie nie jest obciążone prowizją ani innymi kosztami, a oprocentowanie zaczyna się od 0,04 % w skali roku. Pożyczka udzielana maksymalnie na 6 lat.    


Przeznaczenie pożyczki:

wsparcie obrotowe dla mikro-, małych i średnich firm* m.in. na:

 • opłaty ZUS,
 • koszty wynajmu,
 • wynagrodzenie pracowników,
 • zobowiązania publiczno-prawne,
 • zobowiązania handlowe,
 • nakłady inwestycyjne konieczne do adaptacji firmy do nowych warunków rynkowych.


Parametry pożyczki:

 • 0% prowizji za jej udzielenie,
 • brak dodatkowych opłat,
 • od 0,15% oprocentowanie**,
 • kwota pożyczki do 400 tys. zł,
 • całkowity okres spłaty do 6 lat,
 • karencja kapitałowo-odsetkowa do 12 miesięcy,
 • wakacje kredytowe (kapitałowo-odsetkowe lub kapitałowe) do 12 miesięcy.

*MŚP, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami wybuchu pandemii i nie były w trudnej sytuacji finansowej przed 31 grudnia 2019 r.

** oprocentowanie uzależnione jest od stopy bazowej służącej do określenia poziomu stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak, m.in. pożyczki. Aktualna stopa bazowa wynosi 0,98% i obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

Zobacz również

Kontakt

Kontakt

do instytucji finansujących

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.