Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Druga kadencja Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczęła prace

20 stycznia 2022 r., odbyło się I posiedzenie Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (II kadencji). Rada Inwestycyjna to organ opiniodawczo–doradczy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W skład powołanej 11 stycznia 2022 r. przez Zarząd Województwa Rady weszło pięciu członków, w tym dwóch przedstawicieli Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i wicemarszałek województwa  Marcin Kuchciński oraz trzech ekspertów w dziedzinie finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (przedstawiciele: środowiska naukowego z obszaru nauk ekonomicznych, biznesu oraz sektora bankowego).

Do głównych zadań Rady (II kadencji) będzie należało m.in:

  1. opiniowanie Rocznych Planów Działań, kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących wdrażania instrumentów finansowych,
  2. opiniowanie warunków i zasad wyboru pośredników finansowych dla instrumentów finansowych wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim,
  3. wydawanie opinii w zakresie dalszego rozwoju instrumentów finansowych oraz ich wpływu na rozwój sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim,
  4. opiniowanie planów Instytucji Zarządzającej w zakresie tworzenia Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Funduszy Rozwoju (WMFR) budowanego ze środków zwróconych w ramach perspektyw 2007–2013 i 2014–2020, mającego na celu wspomaganie rozwoju przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego,
  5. inicjowanie działań na rzecz wdrażania instrumentów finansowych, przyczyniających się do optymalizacji rozwoju sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Pierwsza trzyletnia kadencja Rady Inwestycyjnej, podczas której odbyło się siedem posiedzeń, została zakończona w kwietniu 2021 roku.

Zobacz również

Instytucja Finansująca

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.