Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - 6.11.2017 r.

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 (obecnie RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16)  została ogłoszona Uchwałą nr 338/Org/2017 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dnia 03 kwietnia 2017 r.

W związku rozpatrzeniem protestów przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa podjął decyzję o aktualizacji Listy projektów wybranych do dofinansowania o projekty, które otrzymały pozytywną ocenę w ramach pracy Komisji Oceny Projektów.

 

Tym samym, wszystkie wnioski o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów, zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.04.02.00-IZ.00-28-002/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

 

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2017-11-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS