Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 14.11.2017 r.

14 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął zmiany Regulaminu konkursu.

Aktualizacja Regulaminu konkursu polega na dostosowaniu zapisu dotyczącego sposobu publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności opisanej w zaktualizowanych Wytycznych do kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-011/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawcy. Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.” 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 14.11.2017 r.

2017-11-14

Uchwała Zarządu

2017-11-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS