Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów wybranych do dofinansowania - procedura odwoławcza - 27.11.2017 r.

W wyniku przeprowadzonej w ramach konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17 procedury odwoławczej Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 27 listopada 2017 r. podjął Uchwałę zmieniającą Uchwałę nr 60/923/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2017 r. zmienionej Uchwałą nr 61/952/17/V z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17,
na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, poprzez zatwierdzenie listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

Zaktualizowana została Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.06.01.01-IZ.00-28-002/17.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania - po protestach

2017-11-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS