Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Omyłka pisarska w Regulaminie konkursu - 29.11.2017 r.

W Regulaminie konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 na stronie 11, w części  2.4.1 Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów, znajduje się omyłka pisarska/błąd techniczny dotyczący końcowej daty naboru wniosków o dofinansowanie projektów zarówno w odniesieniu do wersji elektronicznej przyjmowanej za pośrednictwem systemu LSI MAKS 2, jak i wersji papierowej przyjmowanej w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Regulaminie konkursu błędnie wskazano jako końcową datę naboru wniosków dzień 29 stycznia 2017 roku.

Właściwą datą jest 29 stycznia 2018 roku. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.