Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu wraz z załącznikami - 11.12.2017 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3. Infrastruktura kolejowa odnośnie projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57” oraz zmianie załącznika nr 14 do Regulaminu tj. Wzoru Uchwały o podjęciu decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Zmiany dotyczą nowelizacji ustawy wdrożeniowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475). Zgodnie z ww. ustawą, Wytyczne programowe w sprawie kwalifikowalności wydatków do wszystkich działań i poddziałań w ramach RPO WiM 2014-2020 wydane przez Instytucję Zarządzającą, przestały być stosowane.

Zmiany  obowiązują od 11 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania

Treść komunikatu

2017-12-11

Regulamin naboru

2017-12-11

Załącznik nr 14 do Regulaminu naboru - Wzór Uchwały

2017-12-11

Uchwała Zarządu

2017-12-11

Załącznik nr 1 do Uchwały - Zasady realizacji projektów

2017-12-11

Załącznik nr 5 do Zasad realizacji projektów

2017-12-11

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.