Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 20.12.2017 r.

Pytanie

W Regulaminie konkursu w punkcie 3.1. Typy projektów - co i jak mogę realizować znajduje się zapis mówiący o tym, że specjalne potrzeby edukacyjne to indywidualne potrzeby uczniów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz.532).

Obecnie obowiązuje nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z  2017 r., poz.1591). W związku z powyższym, które Rozporządzenie w przedmiotowym konkursie obowiązuje?

Odpowiedź

Oba przywołane powyżej rozporządzenia mają status obowiązujący i stanowią akty wykonawcze do dwóch rożnych ustaw.

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz.532) jest aktem wykonawczym do ustawy o systemie oświaty i ma zastosowanie do przedszkoli, szkół oraz placówek, których dotyczą przepisy ustawy o systemie oświaty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z  2017 r., poz.1591) jest aktem wykonawczym do ustawy Prawo oświatowe i ma zastosowanie do przedszkoli, szkół oraz placówek, których dotyczą przepisy ustawy – Prawo oświatowe. Pierwsze przywołane rozporządzenie (z 30 kwietnia 2013 r.) zostało w pełnej nazwie przywołane w zapisach Regulaminu konkursu co nie znaczy, że drugie rozporządzenie (z 9 sierpnia 2017 r) nie jest również dokumentem obowiązującym. Rozporządzenie z 9 sierpnia 2017 roku stanowi akt wykonawczy do ustawy prawo oświatowe, który jest aktem powszechnie obowiązującym i jak najbardziej jego przepisy oraz przepisy aktów wykonawczych mogą być zastosowane w ramach przedmiotowego konkursu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS