Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Planowane zmiany zapisów Regulaminu konkursu 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

W związku z planowanymi zmianami zapisów Regulaminu konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17, dotyczącymi głównie zmiany charakteru katalogu wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych z zamkniętego na otwarty, planowane jest wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków do 23 lutego 2018 r.

Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w 23 stycznia 2018 r.

Jednocześnie przypominamy, że wysłanie wniosku w systemie skutkuje brakiem możliwości jego późniejszej edycji i poprawy.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS