Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 19.01.2018 r.

PYTANIE

Gmina posiada na swoim terenie zamknięte składowisko odpadów komunalnych obojętnych. Mamy niezbędne dokumenty potrzebne do procesu rekultywacji? Czy działanie osi 5.1 może być wykorzystane do dofinansowania tego procesu ze strony funduszy europejskich lub innych? Czy tryb przewidziany działaniem 5.1 przewiduje dofinansowanie do rekultywacji składowiska odpadów dla Gminy?

 

ODPOWIEDŹ

Zadanie obejmujące rekultywację składowiska odpadów nie wpisuje się w typy projektów mogących otrzymać dofinansowanie w ramach działania 5.1 Gospodarka odpadowa.

W ramach Działania 5.1 dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje uwzględnione w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do  Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami  i zapewniające kompleksowe rozwiązania  polegające na zapobieganiu powstawania odpadów, wdrażaniu segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów,  budowie instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku lub unieszkodliwiania oraz budowę składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS