Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana terminu naboru

W związku Zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r., który skutkuje utratą statusu akredytowanych ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 18 stycznia br. wprowadził zmianę do regulaminu konkursu.

Zmianie ulegają zapisy regulaminu konkursu: rozdział 2 Podstawowe informacje o konkursie, podrozdział 2.4 Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie, w którym wydłużeniu ulega termin składania wniosków o dofinansowanie projektu: od 18.01.2016 r. do 19.02.2016 r. oraz planowany termin rozstrzygnięcia konkursu z 31.03.2016 r. na 30.04.2016 r.

Załączniki do regulaminu konkursu nie ulegają zmianie.

Przedmiotowa zmiana do regulaminu konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.