Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Prezentacje ze spotkania informacyjnego - 22.01.2018 r.

Przedstawiamy prezentacje ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 18 stycznia 2018 r. 

Pliki do pobrania

Założenia konkursu

2018-01-22

Kryteria wyboru projektów

2018-01-22

Warunki finansowe

2018-01-22

Zatrudnianie nauczycieli w projektach współfinansowanych z EFS

2018-01-22

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard minimum) oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

2018-01-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS