Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu - 29.01.2018 r.

Trudna (złożona) tematyka przedłożonych w konkursie projektów oraz obowiązek doręczania pism wzywających Wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na ocenie formalno-merytorycznej, pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wpłynęły na wydłużenie oceny formalno-merytorycznej w skutek czego koniecznym jest przesunięcie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu ze stycznia 2018 r. na luty 2018 r. (§ 7 ust. 4, ogłoszenie konkursu).

Z uwagi na wprowadzone zmiany podjęto decyzję o zaktualizowaniu treści ogłoszenia i Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17.

Zmiany obowiązują od 26 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania

Pełna treść komunikatu

2018-01-29

Ogłoszenie o konkursie

2018-01-29

Regulamin konkursu - obowiązuje od 26.01.2018 r.

2018-01-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS