Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Dyżur telefoniczny w związku z wydłużeniem naboru

W związku z wydłużeniem naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17 do 23 lutego 2018r., pragniemy poinformować, że 15 lutego 2018 r. (czwartek), zorganizowany zostanie dyżur telefoniczny pracownika Biura Projektów Kształcenia Ogólnego.

Tematem dyżuru telefonicznego będzie konkurs RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu kierować należy pod numer telefonu 89 52 19 755.

Dyżur pełniony będzie w godzinach od 9.00 do 13.00.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS