Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie możliwości zakończenia realizacji projektu społecznego przed końcem projektu infrastrukturalnego - 6.03.2018 r.

Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące komplementarności projektów rewitalizacyjnych w przypadku, gdy jeden projekt społeczny jest komplementarny dla kilku projektów infrastrukturalnych, informujemy, iż dopuszcza się możliwość zakończenia realizacji projektu społecznego przed końcem projektu infrastrukturalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast nie powinien on zakończyć się przed głównym (tj. bezpośrednio wykorzystywanym do realizacji projektu społecznego) projektem finansowanym z EFRR.

 

Prawidłowość obligatoryjnej komplementarności projektów społecznych i infrastrukturalnych będzie szczegółowo badana zarówno na etapie oceny poprawności programu rewitalizacji, jak i samego wniosku o dofinansowanie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS