Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja dwóch załączników do Regulaminu konkursu - 13.03.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje, iż 13.03.2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację:

  • „Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” stanowiącej załącznik nr 18  do Regulaminu konkursu,
  • „Wzoru Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów konkursowych (obligatoryjnych) stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

 

Wprowadzone zmiany wynikają z:

  • zmiany zasad zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020,
  • konieczności dostosowania zapisów w zakresie partnerstwa do obowiązującej Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1475, z późn. zm.).

 

Zmiany obowiązują od 13.03.2018 r., tj. od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475, z późn. zm.), nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, ani pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

2018-03-13

Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów

2018-03-13

Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu

2018-03-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.