Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Jakie mogą być formy wsparcia?

Jak zacząć korzystać z programu?

Na obecnym, początkowym etapie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 najważniejsze jest zapoznanie się z zakresem wsparcia, jakie będzie w nim dostępne. Należy sprawdzić, czy planowane przedsięwzięcie wpisuje się w cele, które Program ma osiągnąć, czy odpowiada typom projektów, które będą wspierane, czy jest zgodne z warunkami, na jakich będzie udzielane dofinansowanie. Kolejnym krokiem jest właściwe przygotowanie projektu do aplikowania i późniejszej realizacji. 

3. Jakie mogą być formy wsparcia?

Wsparcie z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego nie zawsze oznacza otrzymanie bezzwrotnej dotacji na realizację Twojego projektu.
Może ono również przybrać inną formę, w tym najczęściej:

Przedsiębiorcy oprócz dotacji będą mogli otrzymać np.:

 • pożyczki lub poręczenia na realizację inwestycji;
 • dofinansowanie szkoleń swoich i  pracowników firmy, doradztwo lub możliwość udziału w innej usłudze rozwojowej;
 • usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, w tym np. udostępnienie powierzchni biurowo-laboratoryjnej, biurowej na korzystnych warunkach; organizację wyjazdu na targi czy misje gospodarcze;
 • wsparcie naukowców, specjalistów z różnych dziedzin w rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu pomysłów na rozwój firmy.

Mieszkańcy województwa będą mogli skorzystać m.in. z:

 • udziału w kursach językowych, informatycznych, zarządzania projektami oraz kursach zawodowych;
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym stypendiów i staży;
 • doradztwa i szkoleń związanych z otwarciem własnego biznesu;
 • pomocy w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim;
 • dofinansowania uczęszczania dzieci do przedszkola;
 • badań profilaktycznych, szczepień i innych działań prozdrowotnych;
 • pomocy rodzinom w trudnej sytuacji.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS