Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie weryfikacji warunków formalnych - 14.03.2018 r.

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17.

Planowany termin zakończenia weryfikacji warunków formalnych uzależniony jest od daty wpłynięcia do siedziby IOK ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji warunków formalnych.

Wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych wynika z ilości wniosków jakie wpłynęły na ten konkurs, tj. 187 oraz z intensyfikacji prac związanych z rozstrzyganiem i ogłaszaniem kolejnych konkursów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej w ramach konkursu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wszystkich wniosków, które wpłynęły na ten konkurs.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.