Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana w regulaminie

W związku z korektą uległy zmianie następujące zapisy w regulaminie (str. 6):

jest:

Zadanie 5: Budowa, przebudowa, modernizacja placówek prowadzących działania z zakresu ekoedukacji – ekoparki. Łącznie w ramach zadania do rozdysponowania: 100 000,00 EUR, co stanowi: 424 000,00 PLN w ramach kodu zakresu interwencji 085 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

powinno być:

Zadanie 5: Przebudowa placówek prowadzących działania z zakresu ekoedukacji – ekoparki. Łącznie w ramach zadania do rozdysponowania: 100 000,00 EUR, co stanowi: 424 000,00 PLN w ramach kodu zakresu interwencji 085 – Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura.

Powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS