Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu - 23.04.2018 r.

23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Wzoru karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014–2020, stanowiącego Załącznik Nr 6 do Regulaminu konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18.

Przyczyną wprowadzania zmian w załączniku nr 6 jest potrzeba poprawy treści kryterium merytorycznego specyficznego – obligatoryjnego punktu Nr 4.

W dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 11/199/18/V przyjął ogłoszenie konkursu Nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18. Podczas przygotowywania dokumentacji konkursowej nastąpiła omyłka w załączniku Nr 6 do Regulaminu konkursu Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014–2020 błędnie wpisano treść kryterium merytorycznego specyficznego – obligatoryjnego punktu Nr 4. W związku z powyższym zaistniała potrzeba aktualizacji ww. załącznika

Pliki do pobrania

Załącznik nr 6 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych

2018-04-23

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS