Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 7.05.2018 r.

Pytanie

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może złożyć projekt dotyczący prac budowlanych na działkach, których jest współwłaścicielem (posiada 1/2 udziałów we własności działek)? Drugim współwłaścicielem jest osoba fizyczna, która wyraża zgodę na realizację prac.


Odpowiedź

Zgodnie z SzOOP warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego poddziałania jest uregulowane prawo własności do terenów objętych projektem (własność lub użytkowanie wieczyste). Wnioskodawca będący współwłaścicielem terenu w ocenie Departamentu EFRR posiada wymagany tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie prace na terenie objętym współwłasnością wymagają zgody współwłaściciela.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.