Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi - 7.05.2018 r.

Pytanie 1

Czy ograniczenie dotyczące prowadzenia przez wnioskodawcę działalności przez co najmniej 12 miesięcy odnosi się także do wyjazdów biznesowych w zakresie nawiązania kontaktów z podmiotami zagranicznymi? Precyzując, czy można zlecić w ramach projektu usługę polegającą na przygotowaniu firmy (działającej od pół roku) i jej produktów do konkretnego rynku zagranicznego oraz wyszukania kontrahentów na tym rynku, a następnie uzyskać wsparcie finansowe na wyjazdy biznesowe mające na celu zaprezentowanie swojej oferty konkretnym firmom (uprzednio wyszukanych)?

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej (SzOOP), w odniesieniu do projektów, których przedmiotem jest usługa związana z organizacją udziału w wydarzeniach spełnione muszą być w szczególności następujące warunki:

−             wydarzenie związane z internacjonalizacją przedsiębiorstwa nie trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych

−             Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży związanej z wydarzeniem co najmniej 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie

−             Wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie projekt programu/ program wydarzenia.

Udział w wydarzeniach oznacza udział przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.

W przypadku wyjazdu na spotkanie biznesowe, należy również spełnić warunek dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej 12 m-cy do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.


Pytanie 2

Czy w ramach konkursu przedsiębiorca może składać wniosek na dwie usługi łącznie tj. na doradczo-szkoleniową oraz na związaną z internacjonalizacją firmy? Jeżeli tak, to czy jest wymóg, aby usługi wykonywała ta sama firma, czy mogą dwie różne?
 

Odpowiedź 2

Tak, w ramach jednego projektu możliwy jest zakup przez Beneficjenta zarówno usług doradczo-szkoleniowych, jak i związanych z internacjonalizacją firmy. W takim przypadku, wypełniając wniosek o dofinansowanie należy wybrać dwa typy projektów (pkt 3.7 wniosku o dofinansowanie). Nie ma obowiązku, ażeby te dwie usługi wykonywał ten sam Wykonawca.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS