Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat ds. sposobu przeprowadzenia oceny merytorycznej -16.07.2018 r.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami  Regulaminu konkursu (podrozdział 5.3.1) Przewodniczący KOP nie podjął decyzji o skierowaniu wniosków do oceny kryteriów merytorycznych punktowych w sytuacji nie spełnienia któregokolwiek z kryteriów specyficznych obligatoryjnych i/lub merytorycznych zerojedynkowych, wskazanych w cz. B i C Karty Oceny Merytorycznej. W takim przypadku cz. D Karty Oceny Merytorycznej nie będzie wypełniana przez oceniających.

Pliki do pobrania

2018-07-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.