Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja regulaminu i wydłużenie etapu weryfikacji wymogów formalnych

8 marca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został etap weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni na 70 dni kalendarzowych. Zmiana wynika z obowiązku doręczania beneficjentom pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o stwierdzeniu braków formalnych na tym etapie. Dodatkowo, w związku ze zmianą siedziby Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie, w § 17 regulaminu konkursu dokonano stosownej zmiany zapisu.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

 

Zaktualizowany regulamin konkursu obowiązuje od 8.03.2016 r. 

Pliki do pobrania

Regulamin

2016-03-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.