Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nowe nabory ogłoszone

Ogłosiliśmy właśnie nowe nabory. Zapoznaj się z dokumentacją konkursową!

 

Działanie 3.2 E-zdrowie, nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18

Poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury – gmina Ryn, nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-002/18

Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża, nr RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/18

Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS