Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Bezpłatne spotkania informacyjne

W związku z naborem w ramach Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i  dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zapraszamy na bezpłatne spotkanie, skierowane do:

  • Przedsiębiorstw;
  • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • Jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych;
  • Innych podmiotów posiadających osobowość prawną

  zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu.


Wsparcie skierowane jest do:

  • Przedsiębiorstw;
  • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • Jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego;
  • Spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych;
  • Innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

Zadanie 1:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych –
do 200 kWe.

Zadanie 2:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,    w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

Zadanie 3:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii,w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4:       Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną, aerotermalną oraz hydrotermalną polegającą na wykorzystaniu pomp ciepła – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5:       Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).


Pierwszy termin i miejsce spotkania (rekrutacja zakończona)

8 października 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn


Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 października 2018 roku, do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Drugi termin i miejsce spotkania

22 października 2018 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 15 października 2018 roku, do godz. 10:00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

 

Jeden Wnioskodawca może uczestniczyć w jednym spotkaniu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS