Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Sprostowanie do regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03.-IZ.00.28-001/15

Instytucja Ogłoszająca Konkurs informuję, że:

W załączniku nr 7 Wzór karty oceny merytorycznej projektu konkursowego (w części C - kryteria merytoryczne wyboru projektów) wystąpiła omyłka w przyporządkowaniu przypisu (" * "). Dotyczy on punktacji przyznawanej podczas oceny projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł.

Poprawiony załącznik dostępny jest w części "Pliki do pobrania".

Zmiana regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.