Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne 4 grudnia 2018 r. w Olsztynie, rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych.

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia  konkursu nr RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na:

  • 1 typ projektu – Kompleksowe wsparcie osób w podnoszeniu poziomu kompetencji i kwalifikacji: językowych, ICT, zarządzania projektem (planowania i osiągania celów);

  • 2 typ projektu – Kompleksowe wsparcie osób w zakresie potwierdzania posiadanych kompetencji i kwalifikacji: językowych, ICT, zarządzania projektem (planowania i osiągania celów).

Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.


Termin i miejsce spotkania

4 grudnia 2018 r. w godzinach 10.00–13.30,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17 (wejście od Teatru Lalek) sala 201


Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 30.11.2018 r. do godz. 14.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.


Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Koordynacji Promocji, tel. (89) 512 51 84.

Pliki do pobrania

prezentacja 2

2018-12-05

prezentacja 1

2018-12-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS