Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja załącznika nr 3 Instrukcja wypełniania wniosków

29 marca 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na etapie oceny i realizacji projektu, stanowiącej załącznik nr 3 do regulamin konkursu.

Wprowadzone zmiany polegały na ujednoliceniu zapisów zgodnie z obowiązującym wzorem formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis). Jeżeli w projekcie Wnioskodawcy występuje pomoc publiczna, formularz ten jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Nowy wzór formularza będzie musiał być stosowany przez wszystkich wnioskodawców, którzy będą składać wnioski o dofinansowanie projektów, w których wystąpi pomoc publiczna.

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników

2016-03-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS