Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – 7.12.2018 r.

KOMUNIKAT z 06.12.2018 r. w sprawie wydłużenia przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18

 

Informujemy o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu z września 2018 roku na grudzień 2018 roku.

Przyczyną przesunięcia orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 jest ograniczona zdolność do weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów ze względu na kumulację obowiązków związanych z równoczesną obsługą 5 naborów wniosków o dofinansowanie, przygotowywaniem dokumentacji konkursowych.

Zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu konkursu  wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych nie wymaga zmiany Regulaminu.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS