Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Kolejne gminy i firmy z unijnym dofinansowaniem

Blisko 35 mln zł trafi do gmin i przedsiębiorców na wsparcie ich projektów. Zarząd województwa zaakceptował kolejne przedsięwzięcia, które uzyskają dofinansowanie z RPO WiM 2014-2020.

Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu będzie realizować projekt „Kontynuacja MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich – ochrona wód powierzchniowych obszaru poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej – aglomeracja Orzysz”. Wartość projektu to 3,3 mln zł, dofinansowanie – blisko 2,2 mln zł.

Lista wybranych do realizacji projektów

 

Blisko 4 mln zł trafi do gmin Olsztyn i Barczewo na wsparcie projektów poprawiających ekomobilność w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym. Gmina Olsztyn będzie realizować projekt „Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ul. Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego”. Wartość projektu to 2,6 mln zł, dofinansowanie – ponad 1,8 mln zł.

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)” to projekt gminy Barczewo. Jego wartość to ponad 2,5 mln zł, dofinansowanie – 2,1 mln zł.

Lista wybranych do realizacji projektów

 

Aż 28,5 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 38 przedsiębiorców z regionu, którzy będą realizować przedsięwzięcia dotyczące efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wartość wszystkich projektów to ponad 47,5 mln zł.

Lista wybranych do realizacji projektów

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS