Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Modyfikacja zaplanowanego konkursu aktywizacyjnego z podziałania 11.1.1

Informujemy, że modyfikacji ulegnie zaplanowany na kwiecień konkurs w ramach poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe wskazany w Harmonogramie naborów wniosków w trybie konkursowym dla RPO WiM na lata 2014–2020 na 2019 rok.

Konkurs zostanie podzielony na rundy (runda obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru i wybór  projektów do dofinansowania). Zwiększona też zostanie kwota przeznaczona na dofinasowanie konkursów z 9 089 198,28 zł do 27 000 000 PLN. 

Pliki do pobrania

Komunikat

2019-03-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS