Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Harmonogram

2023 r.

HARMONOGRAMY

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2023 rok – 18 kwietnia 2023 r.

Wykaz zmian – 18 kwietnia 2023 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2023 rok – 30 stycznia 2023 r.

Wykaz zmian – 30 stycznia 2023 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2023 rok – 28 listopada 2022 r.

 

 

2022 r.

HARMONOGRAMY

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022 rok - 27 czerwca 2022 r.

Wykaz zmian - 27 czerwca 2022 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022 rok - 29 marca 2022 r.

Wykaz zmian - 29 marca 2022 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022 rok – 15 lutego 2022 r.

Wykaz zmian – 15 lutego 2022 r. 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022 rok – 21 grudnia 2021 r.

Wykaz zmian – 21 grudnia 2021 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022 rok – 29 listopada 2021 r.

 

KOMUNIKATY

Komunikat w sprawie rozszerzenia katalogu typów projektów w naborze wniosków w Poddziałaniu 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) – 18.05.2022 r.

Komunikat w sprawie przesunięcia naboru wniosków w Działaniu 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – 28.02.2022 r.

Komunikat w sprawie przesunięcia naboru wniosków w Poddziałaniu 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe – 28.02.2022 r.

Komunikat w sprawie zakresu naboru wniosków w Poddziałaniu 6.1.2 Instytucje kultury - 21 lutego 2022 r.

 

 

2021 r.

HARMONOGRAMY

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok – 30 sierpnia 2021 r.

Wykaz zmian – 30 sierpnia 2021 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok – 26 kwietnia 2021 r.

Wykaz zmian – 26 kwietnia 2021 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok - 30 marca 2021 r.

Wykaz zmian - 30 marca 2021 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok  – 23 lutego 2021 r.

Wykaz zmian  – 23 lutego 2021 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok – 26 stycznia 2021 r.

Wykaz zmian – 26 stycznia 2021 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok – 23 listopada 2020 r.

 

2020 r.

HARMONOGRAMY

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok – aktualizacja z 27 lipca 2020 r.

Wykaz zmian – 27 lipca 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok – aktualizacja z 29 czerwca 2020 r.

Wykaz zmian – 29 czerwca 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok – aktualizacja z 28 kwietnia 2020 r.

Wykaz zmian - 28 kwietnia 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok – aktualizacja z 30 marca 2020 r.

Wykaz zmian – 30 marca 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok – aktualizacja z 25 lutego 2020 r.

Wykaz zmian – 25 lutego 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok – aktualizacja z 28 stycznia 2020 r.

Wykaz zmian – 28 stycznia 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok – aktualizacja z 23 grudnia 2019 r.

Wykaz zmian – 23 grudnia 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok – 25 listopada 2019 r.

 

KOMUNIKATY

ODWOŁANIE konkursu w poddziałaniu 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje – 22.10.2020 r.

Komunikat w sprawie konkursu w poddziałaniu 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis – 27.07.2020 r.

Komunikat o zwiększeniu alokacji w konkursie z działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – 24.06.2020 r.

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji w ramach poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych (schemat C) – 24 marca 2020 r.

Komunikat w sprawie konkursu w poddziałaniu 4.3.1 Efektywność energetyczna  w budynkach publicznych wskazanego w Harmonogramie naborów na luty 2020 roku – 16 stycznia 2020 r.

 

2019 r.

HARMONOGRAMY

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok – aktualizacja z 30 sierpnia 2019 r.

Wykaz zmian – aktualizacja z 30 sierpnia 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok – aktualizacja z 30 lipca 2019 r.

Wykaz zmian – aktualizacja z 30 lipca 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok – aktualizacja z 27 maja 2019 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 27 maja 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok – aktualizacja z 29 kwietnia 2019 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 29 kwietnia 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok – aktualizacja z 25 marca 2019 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 25 marca 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok – aktualizacja z 29 stycznia 2019 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 29 stycznia 2019 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok – 27 listopada 2018 r.

 

KOMUNIKATY

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia naboru wniosków w poddziałaniu 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis – 28.11.2019 r.

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu ogłoszenia konkursów wskazanych w Harmonogramie naborów na 2019 rok – 28.10.2019 r.

Komunikat w sprawie konkursu w działaniu 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga ZIT bis – 23.09.2019 r.

Komunikat w sprawie modyfikacji konkursu z poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – 22.03.2019 r.  

Komunikat w sprawie braku możliwości ogłoszenia konkursów w działaniu 10.7 – 20.03.2019 r.

 

2018 r.

HARMONOGRAMY

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok – aktualizacja z 31 sierpnia 2018 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 31 sierpnia 2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok – aktualizacja z 31 lipca 2018 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 31 lipca 2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok – aktualizacja z 28 maja 2018 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 28 maja 2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok – aktualizacja z 30 kwietnia 2018 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 30 kwietnia 2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok – aktualizacja z 3 kwietnia 2018 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 3 kwietnia 2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok – aktualizacja z 26 marca 2018 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 26 marca 2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok – aktualizacja z 27 lutego 2018 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 27 lutego 2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok – aktualizacja z 26 stycznia 2018 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 26 stycznia 2018 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok –  27 listopada 2017 r.

 

KOMUNIKATY

Komunikat w sprawie typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w Poddziałaniu 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym (projekt ZIT Ełk) – 5.03.2018 r. 

Komunikat w sprawie typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w Poddziałaniu 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej – 5.03.2018 r.

Komunikat w sprawie typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w naborze w ramach Poddziałania 5.4.1 – 2.01.2018 r.

 

2017 r.

HARMONOGRAMY

Harmonogram naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym na 2017 rok – aktualizacja z 25 lipca 2017 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 25 lipca 2017 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok – aktualizacja z 26 czerwca 2017 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 26 czerwca 2017 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok – aktualizacja z 29 maja 2017 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 29 maja 2017 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok – aktualizacja z 27 marca 2017 r.

Wykaz zmian w Harmonogramie z 27.03.2017 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok – aktualizacja z 14 lutego 2017 r.

Wykaz zmian do ostatniej wersji harmonogramu – obowiązuje od 14 lutego 2017 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok –- aktualizacja z 27 grudnia 2016 r.

Wykaz zmian do ostatniej wersji harmonogramu – obowiązuje od 27 grudnia 2016 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

 

KOMUNIKATY
 

Komunikat w sprawie odwołania naboru w Poddziałaniu 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – 27.06.2017 r.

Komunikat w sprawie zmiany alokacji w naborze w Poddziałaniu 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje Schemat A – 21.06.2017 r. 

Komunikat w sprawie odwołania naboru 10.7 Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – 22 maja 2017 r.

Komunikat w sprawie odwołania naboru w Poddziałaniu  11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn z 4 maja 2017 r. 

Komunikat w sprawie typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w Działaniu 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis wskazanych w Harmonogramie naborów z 24 kwietnia 2017 r.

Komunikat w sprawie typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie w Poddziałaniu 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, wskazanych w Harmonogramie naborów z 31 marca 2017 r.

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu  9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej z 14 lutego 2017 r.

 

2016 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016r. – aktualizacja z 29 sierpnia 2016 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r. – aktualizacja z 26 lipca 2016 r.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r. 

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 r.

 

Komunikat w sprawie zmiany alokacji w Poddziałaniach 9.1.1 i 9.1.2 – 30 listopada 2016 r.

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa28 listopada 2016 r.

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.2 (typ 1)

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 E-zdrowie

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Działaniu 5.1 Gospodarka odpadowa

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 4.4.2 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w działaniu 3.2 E-zdrowie

 

2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 r. – aktualizacja z 24 listopada 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.