Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu naboru

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o aktualizacji Załącznika nr 3 do regulaminu konkursu tj. „Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu”. Aktualizacja polega na konieczności złożenia przez Wnioskodawców załączników charakterystycznych dla poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, tj:

  1. Projekt programu / program wydarzenia związanego z internacjonalizacją przedsiębiorstwa.
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu strony internetowej.
  3. Dokumenty potwierdzające skierowanie zapytania na potrzeby analizy rynku do 3 potencjalnych Wykonawców.
  4. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę w branży związanej z wydarzeniem.
  5. Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że usługi objęte projektem dotyczą działalności  prowadzonej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  6. Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające, że usługi szkoleniowe objęte projektem obejmują wyłącznie pracowników zatrudnionych w siedzibie/ oddziale zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W załączonym poniżej pliku znajdują się wzory dokumenów.

Jednocześnie Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić Wnioskodawcom odpowiednie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie projektów do 23 maja 2016 r.

 

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Pliki do pobrania

Wzory załączników do Załącznika nr 3

2016-04-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS