Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z unijnym dofinansowaniem

Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu projektu olsztyńskiej uczelni „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku >>Chemia<< realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie”.

Projekt przewiduje m.in. przeprowadzenie prac modernizacyjnych i dostosowanie pomieszczeń Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa do wymagań stawianych nowoczesnym obiektom dydaktyczno-badawczym, dzięki czemu powstanie siedem laboratoriów i dwie sale seminaryjne, wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt. Zaplanowano też dostosowanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość projektu wynosi 13,5 mln zł, z czego 11,1 mln zł to unijne dofinansowanie.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS